WorldCard
Produkty
 
ultra
mac
mac
 
  WorldCard
HOME  PL    EN    D    CZ
 
 
Licence Windows
Cena: 1490.95 CZK
tel. +48 58 741 74 74
e-mail:
info@penpower.cz
angličtina nebo polský software
 
 
 
   
   
   
   
 
 

[ Licence ]

Penpower Technology Ltd.

Licenční smlouva pro uživatele softwaru

 

Uživatel obdrží licenci, dále jen Smlouva, na legální používání softwaru, dále jen Software, kterou vydala Penpower Technology Ltd, dále jen Penpower. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této Smlouvy, neinstalujte, nekopírujte nebo nepoužívejte tento Software. Pokud Software používáte znamená to, že souhlasíte s podmínkami této Smlouvy.

  

1. Duševní vlastnictví

 Všechna práva spjatá s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru, společně se všemi informacemi, dokumenty a balením Softwaru jsou majetkem firmy Penpower. Všechna práva jsou chráněna platnými právními předpisy.

 

2. Licence uživatele

 Získáváte oprávnění používat tento Software na 1 (jednom) počítači. Software nemůžete používat na jiných zařízeních, pouze na tomto jednom počítači.

  

3. Oprávnění ke kopírování

 Vlastníkem Softwaru a všech souvisejících medií je firma Penpower. Uživatel má licenci k 1 (jedné) kopii Softwaru pro vlastní použití. Pořizování dalších kopií je přísně zakázáno.

 Uživatel nemůže prodávat, pronajímat, demontovat, provádět technické změny, kopírovat, překládat, přizpůsobovat nebo využívat Software nebo získávat zdrojový kód Softwaru jiným způsobem. Nemůže používat Software pro jiné účely, než pro které má licenci v rámci této Smlouvy.

 

 4. Obchodní uživatelé

 Pokud potřebujete nainstalovat nebo používat Software na více než 1 (jednom) počítači, kontaktujte prosím firmu Penpower nebo našeho obchodního zástupce v Polsku, firmu PARTNER  www.penpower.pl, která Vám pomůže se zakoupením další licence.

 

  5. Odpovědnost

 Souhlasíte s uhrazením firmě Penpower všech ušlých zisků, nákladů, dluhů, plateb nebo dalších výdajů (včetně nákladů za právní služby), které vyplývají z porušení Smlouvy. Dále se zavazujete uhradit firmě Penpower výše uvedené ztráty.

 

6. Omezení záruky

 Účinnost tohoto Softwaru je úzce závislá na provozním prostředí a interakci softwaru a hardwaru. Software je zveřejněn a testován Penpower, ale Penpower nemůže provádět testy různých kombinací softwarového a hardwarového připojení. Proto Penpower nemůže slíbit nebo zaručit, že během instalace nebo práce Softwaru nehrozí žádné riziko ztráty nebo poškození jakéhokoliv druhu informací.

 Při používání Softwaru si musíte být vědomí všech rizik. Penpower Vám zajistí servisní podporu Softwaru v nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem. Nicméně, Penpower nezaručuje, že Software a informace obsažené v balení neobsahují žádné chyby. Penpower nenese zodpovědnost za škody, přerušení podnikání, ztrátu dat nebo informací libovolného druhu, obchodního či jiného, nároky nebo náklady či následné, nepřímé, náhodné škody nebo za ušlý zisk nebo ztrátu úspor vyplývajících a/anebo souvisejících s používáním Software r trhuje, že sisní podporu syanebo za škody způsobené možnými chybami v Softwaru.

 

 7. Omezení odpovědnosti a poškození

 Výhradní a souhrná odpovědnost společnosti Penpower vyplývající z této Smlouvy bude omezena na kupní cenu původně zaplacenou za Software, pokud k platbě došlo.

  Společnost Penpower neručí za případné ztráty, a to navzdory skutečnosti, že si je Penpower vědom možnosti těchto ztrát.

 

 8. Zákaz sublicencování

 Je zakázáno udělit licenci pro Software, přiznaný na základě této Smlouvy, nebo udělit sublicenci jiné osobě.

 

 9. Jurisdikce

 S ohledem na veškeré spory vzniklé na základě této Smlouvy, Penpower a Vy souhlasíte s tím, že jurisdikcí bude soud první instance v místě sídla společnosti Penpower.

 

 10. Ostatní

 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou právně prohlášena za neplatná, jejich neplatnost nemá vliv na zbývající ustanovení Smlouvy nebo právní vymahatelnost těchto podmínek.

V případě, že Software nemůže být používán za normálních podmínek, vzhledem k jakémukoliv poškození médií (CD/DVD), na kterých je Software dodáván, vymění média Penpower zdarma.

 


[ Funkcje Oprogramowania ]

Rozpoznávání jazyků
Včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny, holandštiny, turečtiny, polštiny, maďarštiny, ruštiny, švédštiny, norštiny, tradiční čínštiny, zjednodušené čínštiny, japonštiny, korejštiny, finštiny a dánštiny.

 

 

Multiple language recognition

Jednotný kód
Umožňuje zobrazit vizitky v různých jazycích současně.

Synchronize and export contacts

Výměna dat
Synchronizace kontaktů z / do / aplikací Outlook, Outlook Express, Lotus Notes, Palm, Pocket PC, ACT!, Goldmine. 

Organize contacts in sub-categories

Až 65,535 vrstev podkategorií pro organizaci vizitek na základě osobních preferencí, jedna kategorie pro odběratele, jedna kategorie pro dodavatele, jedna kategorie pro vystavovatele. Můžete je seřadit abecedně podle názvu firmy, příjímení, adresy nebo jiné kategorie. Můžete rovněž přidat vlastní poznámku.  

       

„Drag and Drap dat“ přímo z naskenovaného obrázku nebo textu do e-mailu nebo dokumentu.

Skenuj a zobrazuj obojstranné vizitky

       

Přímé skenování
kontaktní informace lze skenovat přímo do aplikací Outlook, Outlook Express, Windows Kontakty a ACT! bez nutnosti spuštění WorldCard softwaru.

Ukládání dat na flash disk
Ukládání konkrétních kontaktů do externí paměti a přístup k těmto informacím z libovolného počítače, i když není vybaven softwarem WCO.

       

Send e-mail from contact

Pošli e-mail  přímo na jeden kontakt z vizitky nebo celé katagorie. Lze také DWQ nebo UDW příjemce (ů). 

Link to map and directions from contact

Odkaz na mapu a pokyny přímo z kontaktů ve vizitce.

       

Accurate batch scanning

Přesné skenování
umožní rychlý  import dat.

Pokročilé vyhledávání textu umožňuje snadné hledání kontaktů.

       

Recycle and restore deleted records

Koš
umožňuje uložit a obnovit smazané záznamy.

Import from other devices

Import dat z jiných zařízení jako digitální fotoaparáty, internetové kamery, chytré telefony a scannery.

       
Recycle and restore deleted records

Šablony pro tisk
WorldCard nabízí různé šablony pro tisk. Můžete také vytvářet své vlastní šablony a kontaktní informace tisknout v různých formátech.

twain

WIA / interfejs TWAINA: je kompatibilní s tisíci kompatibilní zobrazovacím softwarem: Microsoft WIA ovladače nebo ovladač TWAIN.
WorldCard Software

.
 

WorldCard v 6.3 eng

 

 

[ Warunki gwarancji ]

 
 

[ Systémové požadavky ]

‧ Pentium III 800 CPU nebo lepší
‧ 256MB of RAM
‧ 200MB
volného místa na pevném disku
‧ Windows 7/Vista/XP/2000 32 or 64 bit
‧ USB 2.0 Port


 

[ Wyposażenie ]

‧ skaner
‧ USB kabel
‧ WorldCard Software -CD
‧ Návod k použití  - Automaticky v angličtině
‧ Kalibrace karty
‧ Záruční list


 PARTNER All Rights Reserved.